Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

7.6 хорошо
Обслуживание
7.5
(30 оценок)
Качество
7.7
(30 оценок)
208 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Новости и статьи

У зв’язку із проведенням операції об’єднаних сил на окремих територіях Донецької області, цілком очевидним стає питання членів та керівників громадських...
22 марта
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, а також внутрішньо переміщені особи мають право реалізувати своє право голосу...
22 марта
З початку 2018 року робота виконавців Донеччини проходить під гаслом дії Закону України #ЧужихДітейНеБуває. До недавнього часу було відкритим питання...
21 марта
  В Україні діє Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить відомості для забезпечення державного обліку громадян...
19 марта
Вітаю, пане Міністре! Чи не могли б ви мені відповісти на декілька запитань щодо виконання рішення суду? Маю на руках...
18 марта
Ещё новости

Информация о компании

Городские службы, власть / Госучреждения, правительство
Увага! Начальником відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Донецькій області буде проведено виїзний прийом громадян    На виконання Графіку проведення консультувань Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області в бюро правової допомоги Донецької області на ІІ квартал 2017 рік,  враховуючи нагальну потребу мешканців м. Слов’янськ 01 червня 2017 року у приміщенні Слов’янського бюро правової допомоги (за адресою: м.Слов’янськ, вул.Університетська, б.47) з 09.00 до 11.00 начальником відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Радкевич К.В. буде проведено виїзний прийом громадян з питань діял...
Увага! Начальником відділу з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції у Донецькій областібуде проведено 
виїзний прийом громадян 
НавиконанняГрафікупроведенняконсультуваньГоловним
територіальнимуправліннямюстиціїуДонецькійобластівбюроправової
допомогиДонецькоїобластінаІІквартал2017рік,враховуючинагальну
потребумешканцівм.Слов’янськ01червня2017рокууприміщенні
Слов’янськогобюроправовоїдопомоги(заадресою:м.Слов’янськ,
вул.Університетська,б.47)з09.00до11.00начальникомвідділузпитань
нотаріатуГоловноготериторіальногоуправлінняюстиціїуДонецькійобласті
РадкевичК.В.будепроведеновиїзнийприйомгромадянзпитаньдіяльності
органівнотаріату.
Головнетериторіальнеуправління
юстиціїуДонецькійобласті