7.6 добре
Обслуговування
7.5
(30 оцінок)
Качество
7.7
(30 оцінок)
173 перегляди у липні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Новини та статті

Доброго дня, пане Міністре! Так трапилося в моєму житті, що потребую звернутися до адвоката за консультацією. Я сирота, працюю, але...
9 липня
Ще у лютому 2019 року Кабінет Міністрів України звернув увагу на те, що громадянам за наявності лічильників газу приходять платіжки...
5 липня
Доброго дня, пане Міністре! Звертаюся до вас із проханням пояснити, як сплачувати за опалення та гарячу воду. Я – пенсіонер,...
2 липня
    Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно – правової форми, форми власності та підпорядкування,...
1 липня
Придбали нерухоме майно, проте у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) виявили чинний запис...
1 липня
Ще новини

Інформація про компанію

Міські служби, влада / Держустанови, уряд
Увага! Начальником відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Донецькій області буде проведено виїзний прийом громадян    На виконання Графіку проведення консультувань Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області в бюро правової допомоги Донецької області на ІІ квартал 2017 рік,  враховуючи нагальну потребу мешканців м. Слов’янськ 01 червня 2017 року у приміщенні Слов’янського бюро правової допомоги (за адресою: м.Слов’янськ, вул.Університетська, б.47) з 09.00 до 11.00 начальником відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Радкевич К.В. буде проведено виїзний прийом громадян з питань діял...
Увага! Начальником відділу з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції у Донецькій областібуде проведено 
виїзний прийом громадян 
НавиконанняГрафікупроведенняконсультуваньГоловним
територіальнимуправліннямюстиціїуДонецькійобластівбюроправової
допомогиДонецькоїобластінаІІквартал2017рік,враховуючинагальну
потребумешканцівм.Слов’янськ01червня2017рокууприміщенні
Слов’янськогобюроправовоїдопомоги(заадресою:м.Слов’янськ,
вул.Університетська,б.47)з09.00до11.00начальникомвідділузпитань
нотаріатуГоловноготериторіальногоуправлінняюстиціїуДонецькійобласті
РадкевичК.В.будепроведеновиїзнийприйомгромадянзпитаньдіяльності
органівнотаріату.
Головнетериторіальнеуправління
юстиціїуДонецькійобласті