Апарати повітряного охолодження (АПО) є важливим елементом у системах охолодження та конденсації в різних галузях промисловості. Вони забезпечують ефективне охолодження технологічних рідин та газів за допомогою атмосферного повітря.

Можливість замовити апарат повітряного охолодження з урахуванням специфічних вимог замовника дозволяє отримати обладнання, що оптимально відповідає потребам конкретного технологічного процесу.

АПО мають наступні переваги:

  • Висока ефективність охолодження.
  • Низькі експлуатаційні витрати.
  • Можливість роботи в широкому діапазоні температур.
  • Компактність та простота монтажу.
  • Надійність та довговічність.

Конструкція апаратів повітряного охолодження

Конструктивно АПО складаються з теплообмінної секції, вентиляторів та опорної конструкції. Теплообмінна секція являє собою пучок оребрених труб, по яких рухається охолоджуваний продукт. Атмосферне повітря, що нагнітається вентиляторами, проходить через міжтрубний простір, забезпечуючи ефективний теплообмін.

Апарати повітряного охолодження можуть бути виконані в різних конфігураціях, таких як горизонтальні, вертикальні, зигзагоподібні, L-подібні та V-подібні. Вибір конкретної конфігурації залежить від умов експлуатації, наявності вільного простору та інших факторів.

Області застосування апаратів повітряного охолодження

Апарати повітряного охолодження знаходять широке застосування в таких галузях:

  • Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість.
  • Хімічна промисловість.
  • Енергетика.
  • Металургія.
  • Газопереробка.

В нафтопереробній та нафтохімічній промисловості АПО використовуються для охолодження та конденсації вуглеводневих газів, дистилятів та інших продуктів. У хімічній промисловості вони застосовуються для охолодження реакційних мас, конденсації парів та інших процесів. Енергетика використовує АПО в системах охолодження конденсаторів парових турбін та інших теплообмінних процесах.