Тренінгова програма підвищення
соціальної компетентності молоді
«Як стати успішним»
МЕТА ПРОГРАМИ: мотивувати молодих людей до пізнання самих себе та інших, спонукати до
усвідомленого життєвого вибору та відповідального ставлення до власного життя, розвивати
життєві навички і вміння, необхідні для успішного самостійного життя та реалізації власної
активної життєвої позиції у громаді.
#
ЗАВДАННЯ:
1. Сприяти формуванню позитивної самооцінки та усвідомленню власної унікальності,
розвивати вміння аналізувати власні вчинки та проектувати власний життєвий шлях.
2. Навчати ефективній взаємодії з іншими, в т.ч. встановленню контакту, розвитку
стосунків, навичкам вирішення конфліктів, попереджувати ризики віртуального
спілкування.
3. Розвивати навички спілкування із людиною протилежної статі, безпечної сексуальної
поведінки, відповідального ставлення до батьківства, попереджувати сексуальне
насилля.
4. Мотивувати молодих людей до свідомого вибору професії, яка б відповідала їх здібностям
та інтересам, формувати розуміння зв'язку між освітою та подальшою професійною
зайнятістю, підготовка до самостійного працевлаштування.
5. Розвивати навички самостійного вирішення життєвих проблем та планування власного
життя у цілому, в т.ч. ведення домашнього господарства, раціонального використання
часу, планування бюджету.
6. Сприяти формуванню в молодих людей цілісного розуміння соціальних прав та їх зв’язку
з іншими правами, відповідальної поведінки й активної громадянської позиції.
7. Розвивати лідерські навички молодих людей, вміння впроваджувати зміни, заохочувати
долучатися до життя громади та здійснювати адвокацію, сприяти підвищенню їхньої
громадянської активності.

Тренінгова програма реалізується за фінансової підтримки Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» у рамках реалізації проекту "Зміцнення соціальної згуртованості" БО ""БФ" Карітас Краматорськ" у Слов'янську.