Для отримання оптимального врожаю хорошої якості необхідно повне задоволення потреб сільськогосподарських культур в поживних речовинах, тобто забезпечення достатньої кількості всіх необхідних поживних речовин, як макро-, так і мікроелементів. Макронутриенти (N, P, K, Mg, S), які грають будівельну роль, мікронутрієнти потрібні в набагато менших кількостях. Ці інгредієнти діють як каталізатори ферментативних реакцій, що відповідають за правильний перебіг метаболічних процесів, що відбуваються в рослині.

Мікродобрива - продукт, який використовується для добрив, який може містити один або кілька мікроелементів, які необхідні рослинам. Мікронні добрива використовуються для підживлення сільськогосподарських та садових рослин.

Основними мікроелементами, необхідними для рослин, є бор (B), мідь (Cu), цинк (Zn), марганець (Mn) і молібден (Mo). Недостатній вміст цих інгредієнтів порушує метаболізм рослин, обмежує їх зростання і розвиток, що знижує якість і розмір врожаю. Слід пам'ятати, що вплив мікроелементів на підвищення врожайності є другорядним фактором. Ефект підвищення врожайності може бути отриманий тільки тоді, коли дефіцит поживних мікроелементів має обмежувальний характер.

Чутливість рослин до недоліків

Ключовим фактором у мікродобріві є чутливість рослини до нестачі того чи іншого компонента. У сільськогосподарських культур є особлива потреба у всіх мікроелементах. Залежно від виду вони вживають їх в різній кількості і проявляють різну чутливість до своїх недоліків. Показники навіть в стані невеликого дефіциту можуть викликати значне зниження врожайності. Потреби рослин у певних мікроелементах визначаються генетично.

Необхідність використання мікродобріва оцінюється на підставі випробувань грунту або рослин в поєднанні з розробленими критеріями їх оцінки. Хімічні аналізи проводять хімічні і сільськогосподарські станції. Граничні значення, використовуються для оцінки вмісту доступних для рослин форм поживних речовин у грунті. Також можливо оцінити надходження мікронутрієнтів в злаках, ріпаку та цукрового буряку на основі їх хімічного складу на основі критичного змісту мікронутрієнтів в тканинах на певних стадіях розвитку.

Способ внесення добрив

При виборі способу внесення добрив «під корінь» або «на лист» слід враховувати мікродобрива. Після виявлення в грунті дефіциту міді та цинку через їх малу рухливість і вимивання рекомендується добавляти добриво у грунт - заздалегідь. У разі бору, молібдену і марганцю кращим рішенням є не корені підживлення через швидке вимивання або перетворення цих елементів у форми, недоступні для рослин. Однак слід пам'ятати, що це лікування носить тимчасовий характер і його необхідно повторювати щороку. На практиці рекомендується проводити позакореневе підживлення мікроелементами з водним розчином, включаючи сечовину, гептагідрат сульфату магнію або засоби захисту рослин, на рекомендованих стадіях розвитку і в певні терміни.