Органічні добрива – доступні та екологічно безпечні продукти. Однак саме через своє органічне походження вони характеризуються деякою мінливістю складу, що викликає труднощі при розрахунку норм їх внесення.

Дізнатися норми внесення добрив ви можете на сайті компанії “АГ-БАГ Ук­ра­їна”!

Для розрахунку норми внесення будь-якої органіки за початкову точку слід використовувати конкретну ділянку, за параметрами якої розраховується доза органічного добрива.

Як правильно розрахувати норми внесення органічних добрив?

Органічні добрива вносяться для нормалізації балансу гумусу ґрунтів. Адже вирощуючи врожай, ми користуємося мінеральними елементами та органікою (гуміновими речовинами), що знаходяться у ґрунті. Відповідно, для збереження ґрунтової родючості та підтримки високого рівня врожайності необхідно заповнити розрахунок втрати речовин, винесених з урожаєм.

Накопичення та мінералізація гумусу ґрунтів – постійні та природні процеси. Єдине, що доступне людині – зміна їх інтенсивності. При грамотному внесенні органічних добрив гумус ґрунтів поступово накопичується, а родючість ґрунту зростає рік у рік. Саме тому при розрахунку необхідності в органічних добривах прийнято говорити про баланс гумусу у ґрунті. Так, позитивна динаміка говорить про накопичення органічної речовини, а негативна – про її надмірне витрачання, що з часом призведе до зниження врожайності та погіршення якісних показників ґрунту.

Динаміка гумусу в ґрунтах залежить від:

- ґрунтово-кліматичних умов;

- структури посівних площ;

- інтенсивності обробітку ґрунтів;

- кількості та якості застосовуваних добрив та меліорантів.

Баланс гумусу дорівнює різниці між кількістю органіки, що надійшла в грунт (відмерлі коріння, листя дерев, біомаса відмерлих рослин і внесені органічні добрива) і органіки, що мінералізується (того органічного матеріалу, який спрацьовується рослинами і мікроорганізмами протягом їх життя)

Баланс гумусу може бути:

- дефіцитним, якщо його втрати переважають над приходом;

- нульовим за рівності втрат і приходу;

- позитивним, коли парафія переважає над витратою.

Позитивний баланс гумусу зустрічається у деяких природних біоценозах. Саме так з'явилися найродючіші ґрунти планети – чорноземи. Або ж у випадку, коли до агроекосистеми (на поля) людина вносить більше органічних речовин, ніж виноситься з урожаєм.

При негативному балансі основним джерелом заповнення гумусу у ґрунті є органічні добрива. Тому для кожної сівозміни необхідно встановити дозу внесення та насиченість органічними добривами. У середньому прокомпостований підстилковий гній містить 22% сухої речовини, коефіцієнт гумифікації якої дорівнює 0,2 або 20%. Тоді вихід гумусу з 1 т гною становить 44 кг або 0,044 т (1,0 * 22 * 20/100 * 100).

Так, багато господарств південних областей не користуються гною та компостами через їхню труднодоступність, а також через величезні площі полів у південних регіонах. Дуже дорого коштує внесення органіки навіть 1 раз на 5 років. Проте внесення рідких форм органічних добрив (що виробляються самим господарством або закуповуються у спеціалізованих фірм, що виробляють рідкі органічні добрива) дозволяє їм значно заощадити, а внесення рідких форм найчастіше поєднується із запланованим поливом і вимагає додаткових витрат. Звичайно, рідкі органічні препарати не відкидають меліоративних заходів на полях. Але можуть заповнити потребу рослин у мікроелементах та гумінових кислотах, збільшуючи періоди між внесеннями меліорантів, частково знижують потребу у мінеральних добривах та сприяють збереженню ґрунтової родючості.